Zapraszamy do współpracy
71 32-38-245 | 71 32-38-962 | biuro@diagpom.pl

ul. Łowiecka 24 | 50-220 Wrocław

POLSKA

firma

SPECJALISTYCZNY

sprzęt

KWALIFIKACJE

personelu

CERTYFIKATY

Wentylacja

Ocena pracy mechanicznych instalacji wentylacyjnych

Cel pomiaru:

Pomiary instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykonywane są w celu określenia:

  • wydajności tych instalacji i ewentualnej ich regulacji,
  • zapewnienia przez instalację właściwej jakości powietrza oraz parametrów mikroklimatycznych,
  • poziomu hałasu wywołanego przez pracującą instalację.

Wykonujemy specjalistyczne pomiary techniczne skuteczności działania już eksploatowanych instalacji oraz odbiory gwarancyjne nowych instalacji

Zakres pomiaru:

  • Przegląd dokumentacji technicznej i zgodność montażu z projektem.
  • Wykonanie pomiarów: przepływu, krotności wymian, temperatur, wilgotności, hałasu, czystości powietrza, prędkości powietrza w pomieszczeniach, różnicy ciśnień w pomieszczeniach w zależności od ustalonego zakresu prac.
  • Protokół zawierający ocenę zgodności wyników z założeniami projektowymi, wymaganiami higienicznymi.