Zapraszamy do współpracy
71 32-38-245 | 71 32-38-962 | biuro@diagpom.pl

ul. Łowiecka 24 | 50-220 Wrocław

POLSKA

firma

SPECJALISTYCZNY

sprzęt

KWALIFIKACJE

personelu

CERTYFIKATY

Badania metalograficzne

Badania metalograficzne - wykonywane są w laboratorium (po pobraniu odpowiednich próbek) na powierzchniach przekrojów wyrobów i półwyrobów hutniczych oraz elementów maszyn i urządzeń.

Za pomocą tych badań można ocenić stan strukturalny materiału, jakość złącza spawanego, poprawność zastosowanej technologii wykonania.