Zapraszamy do współpracy
71 32-38-245 | 71 32-38-962 | biuro@diagpom.pl

ul. Łowiecka 24 | 50-220 Wrocław

POLSKA

firma

SPECJALISTYCZNY

sprzęt

KWALIFIKACJE

personelu

CERTYFIKATY

Diagnostyka materiałowa

Nieniszczące i niszczące badania materiałowe prowadzone przez Laboratorium Diagnostyki Materiałów i Urządzeń, wchodzące w skład ZEC DIAGPOM Sp. z o.o., pozwalają ocenić jakość materiałów, półwyrobów i wyrobów hutniczych, połączeń spawanych oraz części maszyn i urządzeń.

Służą również wykonaniu ekspertyz powypadkowych pozwalających ustalić przyczyny awarii czy też uszkodzeń elementów maszyn lub urządzeń.

Badania prowadzone są przez doświadczonych pracowników, przy użyciu nowoczesnej aparatury, odpowiednich technik i wysokiej jakości materiałów gwarantujących wiarygodność oraz rzetelność uzyskiwanych wyników.

Kontakt

Kierownik  mgr Tomasz Luczys

tel. 71 323 83 82
GSM  607 638 776
e-mail: tomasz.luczys@diagpom.pl