ZEC Diagpom sp. z o.o.

Laboratoria diagnostyczne

Laboratoria badań środowiskowych

Laboratoria pomiarowe

Kilka słów o firmie ZEC Diagpom Sp. z o.o.

Mamy zaszczyt zaprezentować Państwu ofertę firmy ZEC DIAGPOM Sp. z o.o. Kierowane przez nas przedsiębiorstwo powstało w marcu 2000 roku. Mamy nadzieję, iż przedstawiona przez nas szczegółowa oferta usług diagnostyczno-pomiarowych  ZEC DIAGPOM Sp. z o.o. pozwoli Państwu bliżej zapoznać się z naszą działalnością.

wibrodiagnostyka

ZEC DIAGPOM Sp. z o.o.


Fachowość

Została potwierdzona wieloma certyfikatami i upoważnieniami ogólnopolskich instytucji branżowych. Nasze Laboratorium Diagnostyki Materiałów i Urządzeń posiada Upoważnienie Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego  a Laboratorium Badań Środowiskowych  i Zespół Laboratoriów Pomiarowych posiadają certyfikaty Polskiego Centrum Akredytacji.

Zatrudnienie

Prowadzenie  działalności od 2000 roku sprawia, że szczycimy się dużym doświadczeniem zawodowym naszych pracowników. Ich wiedza, kwalifikacje i zaangażowanie sprawiają, iż świadczone przez ZEC DIAGPOM Sp. z o.o. usługi cechuje profesjonalizm, precyzja, rzetelność.

Specjalizacja

Zajmujemy się  diagnostyką - termowizyjną, materiałową,  badaniami pomiarów środowiska naturalnego i środowiska pracy,  pomiarami i wzorcowaniem przyrządów oraz diagnostyką wibroakustyczną. Posiadamy odpowiednie certyfikaty i upoważnienia które zapewniają działalność firmy zgodną z wymogami.

Badania diagnostyczne

Aktualności

Już wkrótce ważne informacje dla naszych klientów. Zapraszamy do siedziby firmy we Wrocławiu.

CERTYFIKATY

Certyfikaty i świadectwa uznania
Certyfikat Sytemu Zarządzania BHP zgodny z PN-ISO-45001:2018-06

Certyfikat Sytemu Zarządzania BHP zgodny z PN-ISO-45001:2018-06

Świadectwo LBU-116/28

Świadectwo LBU-116/28

dla Laboratorium Diagnostyki Materiałów i Urządzeń

Zakres akredytacji AP 007

Zakres akredytacji AP 007

Certyfikat akredytacji Laboratorium Wzorcującego

Zakres akredytacji AP 007
Zakres akredytacji AB 782

Zakres akredytacji AB 782

Certyfikat akredytacji Laboratorium Badań Środowiskowych

Zakres akredytacji AB 782

ZEC DIAGPOM

ZEC Diagpom sp.z o.o.

ZEC Diagpom to zespół laboratoriów pomiarowych świadczących usługi badania środowiska pracy, pomiaru emisji zanieczyszczeń, pomiaru i analizy drgań, diagnostykę materiałową - badania ultradźwiękowe, radiograficzne, magnetyczno-proszkowe, wytrzymałościowe, metalograficzne, penetracyjne.

Diagnostyka materiałowa
Badania Środowiskowe
Badania wibroakustyczne
Pomiar hałasu
Badania penetracyjne
Pomiar i analiza drgań
Badanie zapylenia