Zapraszamy do współpracy
71 32-38-245 | 71 32-38-962 | biuro@diagpom.pl

ul. Łowiecka 24 | 50-220 Wrocław

POLSKA

firma

SPECJALISTYCZNY

sprzęt

KWALIFIKACJE

personelu

CERTYFIKATY

Wyważanie wirników na wyważarce stacjonarnej

Często przyczyną złego stanu dynamicznego maszyny wirującej jest niewyważenie wirnika. Wyważarka stacjonarna służy do usunięcia lub kompensacji niewywagi. Wyważanie jest procesem mającym na celu poprawienie rozłożenia masy na wirniku polegającym na kompensacji niewyważenia. Korekcja przeprowadzana jest głównie przez dodawanie bądź odejmowanie materiału z wirnika w taki sposób, by suma sił odśrodkowych, a stąd suma niewyważeń była jak najmniejsza. Jeżeli masy wirujących elementów są rozłożone symetrycznie względem osi obrotu, to wywołane przez nie siły odśrodkowe równoważą się. Maszyny i urządzenia z wyrównoważonymi wirnikami pracują spokojnie, bez drgań i hałasu które to , pogarszają w znaczny sposób niezawodność maszyny i skracają jej żywotność.

Zakres pomiaru:

1. Wyważanie dynamiczne wirników (silników , pomp , wentylatorów , turbin , itp.).

2. Kontrola bicia końcówek wałów .

3. Kontrola owalizacji czopów .

4. Prostowanie wałów z jednoczesną kontrolą wpływu prostoliniowości na niewyważenie .

5. Opracowywanie pełnej dokumentacji obejmującej : - przebieg procesu wyważania, - wizualizację niewywagi wstępnej i resztkowej, - protokół wyważania będący jednocześnie gwarancją na wyważanie.

 

Sprzęt diagnostyczny:

• Niskoobrotowa wyważarka stacjonarna H5U z elektronicznym oprzyrządowaniem pomiarowym CAB 590-C firmy SCHENCK AG o obrotach regulowanych w zakresie 200-1250 obr/min pozwalająca wyważyć wirniki o parametrach:

- minimalny ciężar wirnika - 2 kg

- maksymalny ciężar wirnika - 6000 kg

- maksymalna średnica wirnika - 2500 mm

- maksymalna długość wirnika - 6000 mm

- rozstaw podpór - 70 - 4500 mm

- średnica czopów łożyskowych - 25 - 300 mm

Dokładność wyważania - minimalne niewyważenie resztkowe na jedną płaszczyznę łożyskowania i 1kg ciężaru wyważanego wirnika - 0,5 gmm

Maksymalna czułość wskazania: - 8 gmm

Istnieje także możliwość wyważania wirników w łożyskach tocznych zamontowanych na czopach oraz wirników podpartych jednostronnie. Wykonujemy wyważanie wirników o skomplikowanych i niesymetrycznych kształtach. Wyważamy także same półsprzęgła. W szczególnych przypadkach (np. gdy zachodzi podejrzenie skrzywienia wału lub błędów montażowych i niedokładnej obróbki mechanicznej) wykonujemy pomiary bicia wirnika, półsprzęgła oraz owalizacji czopów.

 

Kontakt

Bogusław Dycjan

tel. 601 652 477

email. Boguslaw.Dycjan@diagpom.pl