Zapraszamy do współpracy
71 32-38-245 | 71 32-38-962 | biuro@diagpom.pl

ul. Łowiecka 24 | 50-220 Wrocław

POLSKA

firma

SPECJALISTYCZNY

sprzęt

KWALIFIKACJE

personelu

CERTYFIKATY

Stężenie pyłowych czynników szkodliwych

Ocena narażenia pracowników na działanie pyłowych czynników szkodliwych

Cel pomiaru:

Pomiary czynników pyłowych służą ocenie narażenia zawodowego pracownika na działanie frakcji wdychalnej i respirabilnej pyłów na stanowiskach pracy w przemyśle. Wykonujemy pomiary metodą dozymetryczną i stacjonarną, nowoczesną aparaturą pomiarową.

Zakres pomiaru:

1. Charakterystyka ocenianych stanowisk pracy.
2. Pobieranie próbek powietrza celem oznaczenia frakcji wdychalnej i respirabilnej pyłu zgodnie z obowiązującymi normami.
3. Analiza pobranych próbek.
4. Oznaczenie w pobranych próbkach zawartości / stężenia krzemionki krystalicznej (kwarc, krystobalit) - frakcja respirabilna.
5. Protokół zawierający ocenę zagrożenia na pyłowe czynniki szkodliwe na stanowiskach pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie Higieny Pracy.