Zapraszamy do współpracy
71 32-38-245 | 71 32-38-962 | biuro@diagpom.pl

ul. Łowiecka 24 | 50-220 Wrocław

POLSKA

firma

SPECJALISTYCZNY

sprzęt

KWALIFIKACJE

personelu

CERTYFIKATY

Zapylenie

Ocena narażenia pracowników na zapylenie

Cel pomiaru:

Pomiary zapylenia służą ocenie narażenia zawodowego pracownika na działanie pyłu całkowitego i respirabilnego na stanowiskach pracy w przemyśle. Wykonujemy pomiary metodą dozymetryczną i stacjonarną, nowoczesną aparaturą pomiarową.

Zakres pomiaru:

1. Charakterystyka ocenianych stanowisk pracy.
2. Pobór próbek powietrza celem oznaczenia pyłu całkowitego pyłu respirabilnego zgodnie z obowišzujšcymi normami .
3. Analiza pobranych próbek.
4. Oznaczenie wolnej - krystalicznej krzemionki w pobranych próbkach.
5. Protokół zawierający ocenę zagrożenia na pył przemysłowy na stanowiskach pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie Higieny Pracy.