Zapraszamy do współpracy
71 32-38-245 | 71 32-38-962 | biuro@diagpom.pl

ul. Łowiecka 24 | 50-220 Wrocław

POLSKA

firma

SPECJALISTYCZNY

sprzęt

KWALIFIKACJE

personelu

CERTYFIKATY

Pomiar i analiza drgań

Wszystkie maszyny przemysłowe drgają. Poziom drgań informuje o stanie eksploatacyjnym maszyny. Silne wibracje urządzenia wirującego lub uszkodzenia łożysk często nie zostają na czas zauważone i prowadzą bezpośrednio i pośrednio do przerwy w pracy maszyny.

Cel pomiaru:

Wibrodiagnostyka od strony wykonawczej sprowadza się do pomiarów drgań. Pomiary wibroakustyczne mają na celu określenie poziomu drgań i ich tendencji a w rezultacie zapobiegają awariom i obniżają koszty eksploatacji urządzeń. Za pomocą analizy drgań można przeprowadzić badanie stanu maszyny bez jej wyłączania, zatrzymania czy rozmontowania. Zły stan dynamiczny urządzenia często poprawia dynamiczne wyważanie wirników w łożyskach własnych.

Najczęstszymi przyczynami powstawania drgań są:

 • niewyważenie mas wirujących,
 • rozosiowanie wirników połączonych sprzęgłami,
 • nieprawidłowa geometria czopa i panwi łożyskowej,
 • okresowe siły wywołane samym procesem pracy,
 • błędy konstrukcyjne, eksploatacyjne lub montażowe.

Ogólny stan techniczny maszyny analizowany poprzez pomiar i analizę drgań pozwala na określenie czy:

 • maszyna może kontynuować pracę bez podejmowania żadnych czynności,
 • powinny być wykonane określone prace konserwacyjne lub remontowe,
 • powinna być postawiona diagnoza w oparciu o bardziej szczegółowe pomiary,
 • maszyna powinna zostać natychmiast wyłączona z ruchu w celu uniknięcia ewentualnych dalszych nieprzewidywalnych uszkodzeń.

Zakres usług:

 • Pomiar drgań pomp, wentylatorów, sprężarek, dmuchaw, turbozespołów.
 • Analiza drgań z podaniem zaleceń remontowych dokonywana na miejscu pracy urządzenia.
 • Stały nadzór drganiowy urządzeń z analizą widmową, trendami zmian w czasie, ostrzeżeniami przed awariami oraz zaleceniami remontowymi.
 • Wyważanie wentylatorów i innych maszyn wirnikowych w łożyskach własnych na miejscu pracy urządzenia.
 • Doskonalenie jakości pracy silników poprzez doważanie w jednej płaszczyźnie na miejscu pracy silnika.
 • Wyważanie turbozespołów.
 • Gromadzenie danych, katalogowanie, opracowywanie protokołów wraz z zaleceniami.
 • Opiniowanie ofert i projektów systemów monitorowania stanu technicznego maszyn oraz ich praktyczne wdrażanie.
 • Opracowywanie wytycznych do obniżenia poziomu drgań maszyn i konstrukcji.
 • Gromadzenie danych, katalogowanie, opracowywanie protokołów.

Sprzęt diagnostyczny

 • Analizator drgań - SEQUOIA – Gea
 • Analizator drgań - SKF Microlog Analyzer CMXA80
 • Analizator drgań - SKF Microlog Analyzer GX
 • Analizator drgań - SKF Microlog Analyzer CMVA60-ULS
 • Analizator drgań - SKF Microlog Analyzer CMVA60
 • Komputerowy przenośny przyrząd do wykonywania pomiarów i analiz stanów dynamicznych maszyn VIBROSPECT FFT firmy PRÜFTECHNIK AG.
 • Przenośny analizator drgań i zbieracz danych VIBROCORD niemieckiej firmy PRÜFTECHNIK AG, z możliwością wykonywania wyważania w łożyskach własnych.
 • Aparatura do pomiarów drgań niemieckiej firmy SCHENK AG VIBROPORT 30 i 41, zbieracze danych VIBROSTORE.
 • Analizator drgań i przyrząd do szybkiego zbierania danych MICROLOG CMVA55 firmy SKF (USA).

Kontakt

Bogusław Dycjan

tel. 601 652 477 

email: Boguslaw.Dycjan@diagpom.pl