Zapraszamy do współpracy
71 32-38-245 | 71 32-38-962 | biuro@diagpom.pl

ul. Łowiecka 24 | 50-220 Wrocław

POLSKA

firma

SPECJALISTYCZNY

sprzęt

KWALIFIKACJE

personelu

CERTYFIKATY

Diagnostyka wibroakustyczna

Wibrodiagnostyka techniczna zajmuje się rozpoznawaniem stanu technicznego badanego urządzenia. Celem diagnostyki wibroakustycznej jest zapobieganie drganiom przez stosowanie badań profilaktycznych, dynamicznie wyważanie oraz dokładne centrowanie maszyn wirnikowych.

Dział Pomiarów Wibrodiagnostycznych - TPW ZEC DIAGPOM Sp. z o.o. oferuje profesjonalny sposób obsługi diagnostycznej maszyn wirujących w oparciu o nowoczesne metody pomiarowe i znajomość ich stanu w trakcie eksploatacji. Obsługa techniczna maszyn będących w ruchu jest najtańszym sposobem na bezawaryjną ich pracę.

Diagnostyka wibroakustyczna realizuje trzy podstawowe zadania:

  • diagnozę - określenie bieżącego stanu technicznego
  • genezę - określenie przyczyn zaistniałego stanu
  • prognozę - określenie trendu wystąpienia przyszłej zmiany   stanu technicznego

Dział TPW ZEC DIAGPOM stanowią wysokiej klasy specjaliści z dziedziny wibrodiagnostyki posiadający duże doświadczenie praktyczne w zakresie pomiarów, remontów i eksploatacji urządzeń energetycznych.

Efektem wykonywanej przez nas diagnostyki maszyn jest:

  • wyeliminowanie lub skrócenie do minimum czasów przestojów urządzeń,
  • zwiększenie niezawodności pracy i i dyspozycyjności urządzeń,
  • zapobieganie nieodwracalnym uszkodzeniom części maszyn,
  • eliminację kosztownego demontażu maszyn, a w rezultacie osiągnięcie oszczędności kosztów eksploatacyjnych

Dział TPW ZEC DIAGPOM wykonuje następujące pomiary i badania z dziedziny wibroakustyki:

1. Laserowe osiowanie wirników.
2. Pomiary i analiza drgań.
3. Wyważanie wirników.

REALIZUJEMY PROWADZENIE SYSTEMATYCZNEGO NADZORU STANU TECHNICZNEGO MASZYN WIRUJĄCYCHKontakt 

Bogusław Dycjan
tel. 601 652 477
email : Boguslaw.Dycjan@diagpom.pl