Zapraszamy do współpracy
71 32-38-245 | 71 32-38-962 | biuro@diagpom.pl

ul. Łowiecka 24 | 50-220 Wrocław

POLSKA

firma

SPECJALISTYCZNY

sprzęt

KWALIFIKACJE

personelu

CERTYFIKATY

Toksykologia

Ocena narażenia pracowników na chemiczne substancje szkodliwe

Pomiary toksykologiczne mają na celu ocenę narażenia zawodowego pracowników na chemiczne substancje szkodliwe znajdujące się w atmosferze stanowisk pracy. Wykonujemy pomiary metodami dozymetrycznymi i stacjonarnymi, nowoczesną aparaturą pomiarową.

Zakres pomiaru:

  • Charakterystyka ocenianych stanowisk pracy. Pobieranie próbek powietrza metodą dozymetryczną i stacjonarną.
  • Analiza pobranych próbek zgodnie z metodyką oznaczenia poszczególnych szkodliwości chemicznych zawartą w obowiązujących PN.
  • Protokół zawierający ocenę narażenia na badane szkodliwości chemiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie Higieny Pracy.