Zapraszamy do współpracy
71 32-38-245 | 71 32-38-962 | biuro@diagpom.pl

ul. Łowiecka 24 | 50-220 Wrocław

Oferta Diagpom Sp. z o.o.

Ochrona środowiska naturalnego

Wykonywane pomiary z zakresu ochrony środowiska służą: badaniom i ocenie ilości odprowadzonych przez jednostkę produkcyjną ścieków, odpadów stałych oraz emitowanych zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery. Umożliwiają ocenę skuteczności działania urządzeń odpylających lub instalacji redukujących zanieczyszczenia, kontroli i korekcji zainstalowanych systemów ciągłego pomiaru zanieczyszczeń.

Ochrona środowiska

Badania środowiska pracy

Badania środowiska pracy służą ocenie wielkości i zagrożeń wywołanych przez szkodliwe czynniki fizyczne i chemiczne na stanowisku pracy. Wykonanie tych pomiarów umożliwia pracodawcy: efektywną i bezpieczną organizację pracy, prowadzenie stałej rejestracji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego

Badania środowiska pracy

Diagnostyka materiałowa

Nieniszczące i niszczące badania materiałowe prowadzone przez Laboratorium Diagnostyki Materiałów i Urządzeń pozwalają ocenić jakość materiałów, półwyrobów i wyrobów hutniczych, połączeń spawanych oraz części maszyn i urządzeń.

Służą wykonaniu powypadkowych ekspertyz  pozwalających ustalić przyczyny awarii czy też uszkodzeń elementów maszyn lub urządzeń.


Diagnostyka materiałowa

Diagnostyka termowizyjna

W gronie wyspecjalizowanych placówek badawczych zajmujących się problematyką diagnostyczno-pomiarową znajduje się Pracownia Termowizji ZEC DIAGPOM Sp. z o.o.

Firma nasza oferuje profesjonalny sposób obsługi klienta w zakresie diagnostyki termowizyjnej,

Diagnostyka termowizyjna

Diagnostyka wibroakustyczna

Dział Pomiarów Wibrodiagnostycznych - TPW ZEC DIAGPOM Sp. z o.o. oferuje profesjonalny sposób obsługi diagnostycznej maszyn wirujących w oparciu o nowoczesne metody pomiarowe i znajomość ich stanu w trakcie eksploatacji. Obsługa techniczna maszyn będących w ruchu jest najtańszym sposobem na bezawaryjną ich pracę.
Celem diagnostyki wibroakustycznej jest zapobieganie drganiom przez stosowanie badań profilaktycznych, dynamicznie wyważanie oraz dokładne centrowanie maszyn wirnikowych.

Diagnostyka wibroakustyczna