Zapraszamy do współpracy
71 32-38-245 | 71 32-38-962 | biuro@diagpom.pl

ul. Łowiecka 24 | 50-220 Wrocław

POLSKA

firma

SPECJALISTYCZNY

sprzęt

KWALIFIKACJE

personelu

CERTYFIKATY

Pomiary skuteczności działania instalacji redukujących zanieczyszczenia

  • Przeprowadzamy pomiary odbiorowe i pomodernizacyjne instalacji odpylających oraz redukujących zanieczyszczenia gazowe
  • Wykonujemy okresowe pomiary skuteczności pracy urządzeń odpylajšcych w warunkach eksploatacyjnych. Sporządzamy charakterystyki badanego urządzenia odpylajšcego
  • Wykonujemy okresowe pomiary skuteczności redukcji zanieczyszczeń gazowych w warunkach eksploatacyjnych 
  • " Ilość i jakość posiadanej przez nas aparatury pomiarowej pozwala nam na równoczesne wykonanie pomiarów stężeń przed i za instalacją odpylajšcą lub redukujšcą zanieczyszczenia gazowe