Zapraszamy do współpracy
71 32-38-245 | 71 32-38-962 | biuro@diagpom.pl

ul. Łowiecka 24 | 50-220 Wrocław

POLSKA

firma

SPECJALISTYCZNY

sprzęt

KWALIFIKACJE

personelu

CERTYFIKATY

Inspekcja podajników taśmowych

Cel pomiaru:

Wprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego poszczególnych ruchomych elementów podajników taśmowych. Pozwala to na wcześniejsze wykrywanie nieprawidłowości termicznych, a tym samym zapobieganie wielu poważnym awariom. 

Zakres pomiaru:

Oględziny zewnętrzne obiektu
Przegląd termowizyjny wyznaczonego obiektu
Wykonanie sprawozdania z przeprowadzonej inspekcji, które zawiera:

  • Opis badanego obiektu
  • Komplet termogramów i zdjęć z analizą usterek
  • Wnioski i zalecenia