Zapraszamy do współpracy
71 32-38-245 | 71 32-38-962 | biuro@diagpom.pl

ul. Łowiecka 24 | 50-220 Wrocław

POLSKA

firma

SPECJALISTYCZNY

sprzęt

KWALIFIKACJE

personelu

CERTYFIKATY

Mikroklimat

Komfort cieplny - ocena środowiska termicznego, umiarkowanego

Badanie środowiska termicznego umiarkowanego służy ocenie warunków mikroklimatycznych w tych pomieszczeniach, w których ze względu na rodzaj wykonywanej pracy powinny być zapewnione warunki komfortu termicznego dla ludzi.

Zakres pomiaru:

  • Charakterystyka ocenianych pomieszczeń. Kwalifikacje ocenianych stanowisk pracy pod względem metabolizmu i oporności odzieży cieplnej.
  • Pomiar i rejestracja mierzonych parametrów środowiska cieplnego. Określenie wskaźników PMV i PPD.
  • Protokół pomiarowy zawierający ocenę badanych środowisk cieplnych na stanowisku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie Higieny Pracy.

Środowiska gorące - wyznaczenie obciążeń termicznych

Badanie środowiska termicznego gorącego ma na celu ocenę obciążenia termicznego działającego na człowieka znajdującego się w środowisku gorącym.

Zakres pomiaru:

  • Charakterystyka ocenianych pomieszczeń. Kwalifikacje ocenianych stanowisk pracy pod względem metabolizmu.
  • Pomiar i rejestracja mierzonych parametrów środowiska cieplnego. Określenie wskaźnika WBGT.
  • Protokół pomiarowy zawierający ocenę badanych środowisk cieplnych na stanowisku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie Higieny Pracy.

Obciążenie wysiłkiem dynamicznym

Są to badania w zakresie fizjologii pracy oceniające wydatek energetyczny przy obciążeniu pracą fizyczną (obciążenie statyczne i powtarzalność ruchów roboczych). Badania te pozwalają na odpowiednie - ergonomiczne kształtowanie stanowisk pracy, ocenę stopnia ciężkości pracy i dobór posiłków profilaktycznych.

Zakres pomiaru:

  • Charakterystyka badanego stanowiska pracy.
  • Określenie wydatku energetycznego dla poszczególnych stanowisk pracy metodą chronometrażowo-tabelaryczną.
  • Protokół pomiarowy zawierający ocenę badanych środowisk cieplnych na stanowisku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie Higieny Pracy.