Zapraszamy do współpracy
71 32-38-245 | 71 32-38-962 | biuro@diagpom.pl

ul. Łowiecka 24 | 50-220 Wrocław

Władze spółki

1. Dariusz Hutt     - Prezes Zarządu, Dyrektor

2. Janusz Więcek   - Dyrektor Techniczny, Prokurent

3. Anna Księcikowska-Salus – Główny Księgowy, Prokurent