Zapraszamy do współpracy
71 32-38-245 | 71 32-38-962 | biuro@diagpom.pl

ul. Łowiecka 24 | 50-220 Wrocław

POLSKA

firma

SPECJALISTYCZNY

sprzęt

KWALIFIKACJE

personelu

CERTYFIKATY

Pomiar emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych

  • Pomiar emisji zanieczyszczeń pyłowych wykonujemy referencyjną metodą grawimetryczną. Do pomiarów wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt pomiarowy gwarantujący pełną dokumentację wykonanych badań w szerokim zakresie stężeń.
  • Pomiary stężeń i emisji zanieczyszczeń gazowych wykonujemy różnorodnymi metodami badań od chemicznych analiz manualnych (np. HCl, HF, SO2) do automatycznych analizatorów gazów (np. SO2, CO2, CO, O2 i NOx).
  • Wykonujemy również pomiary stężeń emisji metali ciężkich, rtęci, WWA występujących zarówno w fazie pyłowej jaki i gazowej.
  • Prace realizujemy za pomocą mobilnego laboratorium do ciągłych pomiarów emisji zanieczyszczeń powietrza wyposażonego w najnowszej generacji aparaturę pomiarową wykorzystującą referencyjne metody pomiarowe zgodne z obowiązującym prawodawstwem. Stosowana przez nas metodyka oraz posiadana aparatura pozwala na pobieranie próbek gazu z punktów pomiarowych zlokalizowanych na kanałach spalin i na kominach.