Zapraszamy do współpracy
71 32-38-245 | 71 32-38-962 | biuro@diagpom.pl

ul. Łowiecka 24 | 50-220 Wrocław

POLSKA

firma

SPECJALISTYCZNY

sprzęt

KWALIFIKACJE

personelu

CERTYFIKATY

Badania ultradźwiękowe

Defektoskopia ultradźwiękowa - metoda pozwalająca wykryć nieciągłości materiału znajdujące się wewnątrz materiału oraz określić położenie i wielkość tych nieciągłości.

Badania te są przydatne do oceny jakości wyrobów i półwyrobów hutniczych, spoin oraz elementów maszyn i urządzeń. Wynik badań otrzymuje się w czasie rzeczywistym (podczas badania).