Zapraszamy do współpracy
71 32-38-245 | 71 32-38-962 | biuro@diagpom.pl

ul. Łowiecka 24 | 50-220 Wrocław

POLSKA

firma

SPECJALISTYCZNY

sprzęt

KWALIFIKACJE

personelu

CERTYFIKATY

Wykrywanie ognisk samozapłonu

Cel pomiaru:

Zlokalizowanie oraz ocena obszaru występowania ognisk samozapłonu w celu określenia aktualnego stanu termicznego składowiska oraz podjęcia ewentualnych działań zapobiegawczych.

Zakres pomiaru:

Oględziny zewnętrzne obiektu
Przegląd termowizyjny wyznaczonego obiektu
Wykonanie sprawozdania z przeprowadzonej inspekcji, które zawiera:

  • Opis badanej hałdy
  • Komplet termogramów i zdjęć
  • Wnioski i zalecenia

Aparatura pomiarowa

  • System termowizyjny "FLIR System T660"