Zapraszamy do współpracy
71 32-38-245 | 71 32-38-962 | biuro@diagpom.pl

ul. Łowiecka 24 | 50-220 Wrocław

POLSKA

firma

SPECJALISTYCZNY

sprzęt

KWALIFIKACJE

personelu

CERTYFIKATY

Laserowe osiowanie wirników

Laserowe osiowanie wirników

Cel pomiaru:

Laserowe osiowanie wirników (centrowanie) ma na celu dokładne ustawienie zespołów wirujących. Osiowanie polega na ustawieniu dwu lub więcej maszyn tak, aby ich osie obrotu leżały w jednej linii. To znaczy że, na stykach kolejnych wałów (sprzęgłach) nie występują przemieszczenia; ani równoległe ani skośne (kątowe). W praktyce osiowanie sprowadza się do ustawienia wirników w wytyczonej przez korpusy łożysk, stojany i podstawy fundamentowe (zamocowania) linii wałów.

Podstawowymi symptomami złego wycentrowania zespołów maszyn wirujących są:

 • podwyższone drgania,
 • uszkodzenia łożysk,
 • wytarcia uszczelnień,
 • uszkodzenia sprzęgieł,

Precyzyjne centrowanie przyrządami laserowo-optycznymi skraca czas wykonywania centrowań i zwiększa dokładność sprzęgania maszyn.W wyniku czego poprawiają się znacznie dynamiczne właściwości pracy urządzenia.

Zakres pomiaru:

 • Osiowanie układów pompa-silnik w układzie poziomym.
 • Osiowanie układów pompa-silnik w układzie pionowym.
 • Osiowanie układów silnik-przekładnia-pompa w układzie poziomym.
 • Kontrola "kulawej łapy" w wyżej wymienionych układach.
 • Osiowanie układów silnik-wentylator.
 • Osiowanie niezesprzęglonych urządzeń.
 • Osiowanie turbozespołów (linia wałów).
 • Wprowadzanie korekt termicznych w osiowanych zespołach.
 • Osiowanie urządzeń odległych od siebie do 5 m.
 • Kontrola stopnia skrzywienia wałów.
 • Osiowanie zespołów urządzeń (do 6 w jednym szeregu).
 • Kontrola oddziaływania zmian termicznych pracujących urządzeń na rozcentrowanie.
 • Gromadzenie i katalogowanie danych dotyczących wartości i jakości osiowania w czasie remontu oraz porównywanie ich z wartościami posadowienia urządzeń po sezonie pracy.

Sprzęt diagnostyczny:

 • Laserowe przyrządy do osiowania OPTALIGN , MASTERLIGN I SCHAFTALIGN
 • Zintegrowany z analizatorem drgań przyrząd do pomiarów i osiowania zespołów maszynowych TURBALIGN 1,5 zawarty w SYSTEM 2 .

Przyrządy są wyprodukowane przez firmę PRÜFTECHNIK AG - światowego lidera w dziedzinie nowoczesnych technik laserowo-optycznych oraz wibroakustycznych. Umożliwiają wycentrowanie wirników z dokładnością 0,01 mm.

Kontakt

Bogusław Dycjan

tel. 601 652 477 

email: Boguslaw.Dycjan@diagpom.pl