Zapraszamy do współpracy
71 32-38-245 | 71 32-38-962 | biuro@diagpom.pl

ul. Łowiecka 24 | 50-220 Wrocław

POLSKA

firma

SPECJALISTYCZNY

sprzęt

KWALIFIKACJE

personelu

CERTYFIKATY

Inspekcja elektrycznych linii napowietrznych

Cel pomiaru:

Ograniczenie ilości awarii poprzez wczesne wykrywanie i określanie rozmiarów nieprawidłowości i usterek, objawiających się zmianą rozkładu temperatur.
Przedmiotem inspekcji objęte są złącza linii napowietrznej oraz elementy zawieszenia linii w obrębie izolatorów.

Zakres pomiaru:

Oględziny zewnętrzne obiektu
Przegląd termowizyjny wyznaczonego obiektu
Wykonanie sprawozdania z przeprowadzonej inspekcji, które zawiera:

  • Opis badanego obiektu
  • Komplet termogramów i zdjęć z analizą usterek
  • Wnioski i zalecenia