Zapraszamy do współpracy
71 32-38-245 | 71 32-38-962 | biuro@diagpom.pl

ul. Łowiecka 24 | 50-220 Wrocław

POLSKA

firma

SPECJALISTYCZNY

sprzęt

KWALIFIKACJE

personelu

CERTYFIKATY

Pomiar drgań

Pomiary drgań na stanowiskach pracy

Pomiary drgań służą ocenie narażenia zawodowego pracowników na drgania o miejscowym i ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka w środowisku pracy.

Zakres pomiaru:

  • Charakterystyka ocenianych stanowisk pracy.
  • Pomiar i rejestracja w trzech osiach wartości przyspieszenia drgań.
  • Protokół pomiarowy zawierający ocenę narażenia na drgania dla stanowisk pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie Higieny Pracy.