Zapraszamy do współpracy
71 32-38-245 | 71 32-38-962 | biuro@diagpom.pl

ul. Łowiecka 24 | 50-220 Wrocław

POLSKA

firma

SPECJALISTYCZNY

sprzęt

KWALIFIKACJE

personelu

CERTYFIKATY

Endoskopia, wideoskopia

Endoskopia i wideoskopia - badania endoskopowe pozwalają na wizualną ocenę stanu wewnętrznych i niedostępnych do bezpośredniej obserwacji powierzchni elementów i urządzeń. Ocenić można wielkość ewentualnych uszkodzeń, ubytki korozyjne, osady, występowanie ciał obcych wewnątrz armatury lub urządzeń itp.

Sondę o długości 3m do 19m wprowadza się przez otwory technologiczne lub specjalnie wykonane otwory inspekcyjne. Wynik oględzin można dokumentować cyfrowo w formie zdjęcia bądź nagrania wideo.

Sonda o długości 3m posiada sterowaną w zakresie 360° końcówkę pomiarową do oszacowania wielkości wykrytych wskazań.