Zapraszamy do współpracy
71 32-38-245 | 71 32-38-962 | biuro@diagpom.pl

ul. Łowiecka 24 | 50-220 Wrocław

POLSKA

firma

SPECJALISTYCZNY

sprzęt

KWALIFIKACJE

personelu

CERTYFIKATY

Hałas

Pomiar hałasu na stanowiskach pracy

Badania te służą ocenie narażenia zawodowego pracownika na działanie hałasu w zakresie częstotliwości słyszalnych, infra i ultradźwięków. Wykonujemy pomiary metodą dozymetryczną i stacjonarną za pomocą nowoczesnego sprzętu pomiarowego Dokonujemy doboru właściwych ochronników słuchu na zagrożonych stanowiskach pracy.

Zakres pomiaru:

 • Charakterystyka ocenianych stanowisk pracy.
 • Pomiar i rejestracje różnego rodzaju dźwieku, maksymalnego poziomu dźwieku, szczytowego poziomu dźwieku.
 • Protokół zawierający ocenę zagrożenia stanowisk pracy na hałas zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie Higieny Pracy.
 • Dobór ochronników słuchu oraz ewentualną kompletację dostaw.

Określenie mocy akustycznej maszyn

Pomiary mocy akustycznej maszyn mają na celu określenie wielkości charakteryzujących hałas maszyn, rozpatrywanych jako oddzielne źródła hałasu w ustalonych warunkach eksploatacyjnych. Zmierzone wielkości mogą służyć do:

 • Porównania zmierzonych poziomów z ustalonymi wartościami granicznymi.
 • Projektowania, realizacji i oceny przedsięwzięć zmierzających do ograniczenia hałasu.
 • Porównania hałasu maszyn jednego lub różnych typów.
 • Określenie poziomu dźwięku A lub poziomu ciśnienia 

Zakres pomiaru:

 • Rozpoznanie źródeł hałasu.
 • Ustalenie punktów pomiarowych i sporządzenie szkicu sytuacyjnego.
 • Pomiar i rejestracja równoważnych poziomów dźwięku dB(A) i dB(C).
 • Pomiar i rejestracja poziomów dźwięku A w pasmach częstotliwościowych.
 • Protokół zawierający określenie poziomu mocy akustycznej urządzeń

Pomiar skuteczności izolacji akustycznej urządzeń

Pomiar ten służy określeniu skuteczności wyciszenia izolacji akustycznych zastosowanych na źródłach hałasu.