Zapraszamy do współpracy
71 32-38-245 | 71 32-38-962 | biuro@diagpom.pl

ul. Łowiecka 24 | 50-220 Wrocław

POLSKA

firma

SPECJALISTYCZNY

sprzęt

KWALIFIKACJE

personelu

CERTYFIKATY

Ochrona środowiska naturalnego

Wykonywane pomiary z zakresu ochrony środowiska służą:

 • Badaniom i ocenie ilości odprowadzonych przez jednostkę produkcyjną ścieków, odpadów stałych oraz emitowanych zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery,
 • Umożliwiają ocenę skuteczności działania urządzeń odpylających lub instalacji redukujących zanieczyszczenia,
 • Kontroli i korekcji zainstalowanych systemów ciągłego pomiaru zanieczyszczeń.

Posiadamy najwyższej klasy aparaturę pomiarową umożliwiającą wykonywanie pomiarów w szerokim zakresie stężeń zanieczyszczeń.

Laboratorium Badań Środowiskowych oferuje usługi w zakresie:

 • pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych
 • pomiary emisji zanieczyszczeń gazowych
 • pomiary skuteczności urządzeń odpylających
 • pomiary skuteczności instalacji redukujących
  zanieczyszczenia gazowe
 • badania kontrolne i kalibracja systemów ciągłego pomiaru stężeń zanieczyszczeń gazowych 
 • emisji hałasu do środowiska naturalnego 
 • badania wód i ścieków

Kierownik mgr inż. Elwira Chmielowiec-Karpowicz
tel.:  71 32 38 254
tel. kom.:  785 233 289
e-mail: elwira.chmielowiec@diagpom.pl