Zapraszamy do współpracy
71 32-38-245 | 71 32-38-962 | biuro@diagpom.pl

ul. Łowiecka 24 | 50-220 Wrocław

POLSKA

firma

SPECJALISTYCZNY

sprzęt

KWALIFIKACJE

personelu

CERTYFIKATY

Pomiary kontrolne i kalibracja systemów monitoringu zanieczyszczeń

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu pomiarów kontrolnych i kalibracji systemów monitoringu zanieczyszczeń

 • Wykonujemy roczne kontrolne pomiary równoległe dla ciągłych systemów monitoringu zanieczyszczeń gazowych (AST) zgodnie z obowiązującym prawodawstwem. 

 • Przeprowadzamy procedurę kalibracyjną (QAL2) dla aparatury zabudowanej w automatycznych systemach monitoringu. Kalibracje wykonujemy w różnorodnym zakresie pracy dla wszystkich typów systemu monitoringu 

 • Wyznaczamy funkcje zastępcze dla systemów monitoringu w zakresie wielkości:
  - strumienia objętości spalin,
  - udziału wilgoci w spalinach,
  - stężenia i emisji zanieczyszczeń jako wartości zastępczych wprowadzanych w razie awarii systemu. 

 • Dostosowujemy system monitoringu do nieustalonych warunków eksploatacji zródła panujących w trakcie rozruchów i odstawień kotłów oraz pracy zródeł wielopaliwowych

 • Oferujemy pomoc i doradztwo w zakresie eksploatacji oraz zapewnienia jakości automatycznych systemów monitoringu