Zapraszamy do współpracy
71 32-38-245 | 71 32-38-962 | biuro@diagpom.pl

ul. Łowiecka 24 | 50-220 Wrocław

POLSKA

firma

SPECJALISTYCZNY

sprzęt

KWALIFIKACJE

personelu

CERTYFIKATY

Badania radiograficzne

Metoda badania jakości elementów oraz połączeń spawanych pozwalająca na wykrycie wad, określenie ich rodzaju, wielkości
i położenia oraz na tej podstawie kwalifikowanie do określonego wymaganiami poziomu jakości .

Badania te wykonywane są z zastosowaniem źródeł promieniowania gamma (Se75 oraz Ir192) lub promieniowania rentgenowskiego (do 200 kV).

Laboratorium posiada także zabudowane na samochodzie mobilne laboratorium składające się z ciemni i stanowiska do oceny radiogramów. Umożliwia to wykonanie kompletu badań na terenie klienta bezpośrednio po zakończeniu prac obiektowych.