Zapraszamy do współpracy
71 32-38-245 | 71 32-38-962 | biuro@diagpom.pl

ul. Łowiecka 24 | 50-220 Wrocław

POLSKA

firma

SPECJALISTYCZNY

sprzęt

KWALIFIKACJE

personelu

CERTYFIKATY

Oświetlenie

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz oraz terenów zewnętrznych oświetlanych światłem elektrycznym

Pomiar służy ocenie elektrycznego oświetlenia wnętrz budynków, pod względem zapewnienia właściwych warunków widzenia przebywających w nich ludzi, Przeprowadza ocenę instalacji oświetlenia zgodnie zobowiązującymi przepisami w zakresie higieny pracy w zależności od rodzaju pomieszczeń oraz wykonywanej. Wykonujemy pomiary kontrolne już eksploatowanych instalacji oraz pomiary w ramach odbiorów gwarancyjnych nowych instalacji oświetleniowych.

Zakres pomiaru:

  • Charakterystyka ocenianych pomieszczeń i rodzaju wykonywanych w nich prac.
  • Ustalenie punktów pomiarowych i sporządzenie szkicu sytuacyjnego.
  • Pomiar natężenia oświetlenia, luminacji, ocena kontrastów, olśnień i współczynnika równomierności oświetlenia.
  • Protokół pomiarowy zawierający ocenę stanu oświetlenia elektrycznego badanych pomieszczeń w odniesieniu do obowiązujących wymagań.

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, oświetlanych światłem dziennym

Pomiar wykonywany jest w celu oceny dziennego (naturalnego) oświetlenia wnętrz budynków pod względem zapewnienia właściwych warunków widzenia przebywających w nich ludzi, w zależności od rodzaju pomieszczeń oraz wykonywanej w nich pracy.

Zakres pomiaru:

  • Charakterystyka ocenianych pomieszczeń i rodzaju wykonywanych w nich prac.
  • Ustalenie punktów pomiarowych i sporządzenie szkicu sytuacyjnego.
  • Pomiar natężenia oświetlenia, w wyznaczonych punktach pomiarowych
  • Protokół pomiarowy zawierający ocenę stanu oświetlenia elektrycznego badanych pomieszczeń w odniesieniu do obowiązujących wymagań PN.