Zapraszamy do współpracy
71 32-38-245 | 71 32-38-962 | biuro@diagpom.pl

ul. Łowiecka 24 | 50-220 Wrocław

POLSKA

firma

SPECJALISTYCZNY

sprzęt

KWALIFIKACJE

personelu

CERTYFIKATY

Wyważanie wirników w łożyskach własnych

Cel pomiaru:

Często przyczyną złego stanu dynamicznego maszyny wirującej jest niewyważenie wirnika. 

Wyważanie jest procesem mającym na celu poprawienie rozłożenia masy na wirniku polegającym na kompensacji niewyważenia. Korekcja przeprowadzana jest głównie przez dodawanie bądź odejmowanie materiału z wirnika w taki sposób, by suma sił odśrodkowych, a stąd suma niewyważeń była jak najmniejsza. Jeżeli masy wirujących elementów są rozłożone symetrycznie względem osi obrotu, to wywołane przez nie siły odśrodkowe równoważą się.

Maszyny i urządzenia z wyrównoważonymi wirnikami pracują spokojnie, bez drgań i hałasu, które pogarszają w znaczny sposób niezawodność maszyny i skracają jej żywotność.

Wyważanie w łożyskach własnych

Wyważanie w łożyskach własnych posiada szereg zalet. Najważniejsza z nich to brak konieczności demontażu wirnika z miejsca w którym pracuje. W przypadku gdy analiza drgań wskazuje na niewyważenie wirnika proponujemy skorzystanie z usługi dynamicznego wyważania maszyn wirnikowych w łożyskach własnych . Urządzenia, którymi się posługujemy oraz nasze doświadczenie, umożliwiają podanie pewnej diagnozy odnośnie stanu technicznego łożysk i wirnika , a w przypadku drgań pochodzących od niewyważenia elementów wirujących, zapewniają ich szybką minimalizację poprzez usunięcie lub zawieszenie odpowiednich mas korekcyjnych na obwodzie wirnika.

Kontakt

Bogusław Dycjan

tel. 601 652 477 

email: Boguslaw.Dycjan@diagpom.pl