Zapraszamy do współpracy
71 32-38-245 | 71 32-38-962 | biuro@diagpom.pl

ul. Łowiecka 24 | 50-220 Wrocław

Laboratoria

Zespół Laboratoriów Pomiarowych

Świadczymy  usługi w zakresie wzorcowania i sprawdzania przyrządów do pomiarów napięcia, prądu, rezystancji, ciśnienia i temperatury. Aparatura ta powinna być okresowo kontrolowana, zarówno ze względu na wymagania odpowiednich norm i innych aktów prawnych, jak i wymagania odbiorców. 

Dział Pomiarów Metrologicznych ZEC DIAGPOM sp. z o.o. w skład którego wchodzi Zespół Laboratoriów Pomiarowych oferuje swoje usługi w zakresie wzorcowania i sprawdzania przyrządów do pomiarów.

Laboratorium Diagnostyki Materiałów i Urządzeń

Wychodząc naprzeciw wciąż rosnącym wymaganiom jakościowym materiałów, złączy spawanych czy też samych urządzeń, laboratorium ciągle poszerza swoją działalność. Wykorzystuje do analizy nowoczesne przyrządy pomiarowe, ciągle dba o rozwój wiedzy i doświadczenia swojego personelu. Jednostka działa, według kryteriów dotyczących zarządzania i działalności badawczej, spełniając wymagania opisanych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Laboratorium Badań Środowiskowych

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie badań i pomiarów z zakresu ochrony środowiska naturalnego (emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, skuteczność urządzeń odpylających oraz instalacji redukujących zanieczyszczenia gazowe, badania kontrolne i kalibracje automatycznych systemów monitoringu AMS, badania emisji hałasu, badania wód i ścieków) oraz badań środowiska pracy.

Dział Pomiarów Wibrodiagnostycznych

Dział Pomiarów Wibrodiagnostycznych - TPW ZEC DIAGPOM Sp. z o.o. oferuje profesjonalny sposób obsługi diagnostycznej maszyn wirujących w oparciu
o nowoczesne metody pomiarowe i znajomość ich stanu w trakcie eksploatacji. Obsługa techniczna maszyn będących w ruchu jest najtańszym sposobem na bezawaryjną ich pracę.