Zapraszamy do współpracy
71 32-38-245 | 71 32-38-962 | biuro@diagpom.pl

ul. Łowiecka 24 | 50-220 Wrocław

POLSKA

firma

SPECJALISTYCZNY

sprzęt

KWALIFIKACJE

personelu

CERTYFIKATY

Badania środowiska pracy

Badania środowiska pracy służą ocenie wielkości i zagrożeń wywołanych przez szkodliwe czynniki fizyczne i chemiczne na stanowisku pracy. Wykonanie tych pomiarów umożliwia pracodawcy:

 • efektywną i bezpieczną organizację pracy
 • prowadzenie stałej rejestracji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego (wymóg Kodeksu Pracy i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej)
 • ocenę wpływu maszyn i urządzeń na kształtowanie środowiska pracy.

Laboratorium Badań Środowiskowych ZEC DIAGPOM Sp. z o.o. (dział TBŚ) wykonuje wszechstronne badanie z obszaru higieny pracy stosując nowoczesny sprzęt i metodykę pomiarową opartą na obowiązujących Polskich Normach.

Wykonujemy usługi w zakresie pomiarów:

 • zapylenia
  oznaczania chemicznych substancji szkodliwych (toksykologia)
 • hałasu (ocena stanowiska pracy, mocy akustycznej maszyn, pomiar izolacji akustycznych)
 • drgań
 • mikroklimatu
 • oświetlenia
 • wentylacji

Kierownik mgr inż. Elwira Chmielowiec-Karpowicz
tel.:  71 32 38 254
tel. kom.:  609 505 811
e-mail: elwira.chmielowiec@diagpom.pl