Zapraszamy do współpracy
71 32-38-245 | 71 32-38-962 | biuro@diagpom.pl

ul. Łowiecka 24 | 50-220 Wrocław

POLSKA

firma

SPECJALISTYCZNY

sprzęt

KWALIFIKACJE

personelu

CERTYFIKATY

Badania środowiska pracy

Badania środowiska pracy służą ocenie wielkości i zagrożeń wywołanych przez szkodliwe czynniki fizyczne i chemiczne na stanowisku pracy. Wykonanie tych pomiarów umożliwia pracodawcy:

  • efektywną i bezpieczną organizację pracy
  • prowadzenie stałej rejestracji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego (wymóg Kodeksu Pracy i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej)
  • ocenę wpływu maszyn i urządzeń na kształtowanie środowiska pracy.

Laboratorium Badań Środowiskowych ZEC DIAGPOM Sp. z o.o. (dział TBŚ) wykonuje wszechstronne badanie z obszaru higieny pracy stosując nowoczesny sprzęt i metodykę pomiarową opartą na obowiązujących Polskich Normach.

Wykonujemy usługi w zakresie pomiarów:

  • stężenia pyłu
  • oznaczania chemicznych substancji szkodliwych (toksykologia)
  • hałasu (ocena stanowiska pracy, mocy akustycznej maszyn, pomiar izolacji akustycznych)
  • drgań
  • mikroklimatu
  • oświetlenia
  • wentylacji

Kierownik mgr inż. Elwira Chmielowiec-Karpowicz
tel.:  71 32 38 254
tel. kom.:  785 233 289
e-mail: elwira.chmielowiec@diagpom.pl